V posledních letech velmi často slýchávám o vysoké nezaměstnanosti, narůstající neochotě lidí pracovat, růstu nezaměstnanosti mladých a podobných problémech. Ve středu jsem měl možnost pobavit se s majitelem restaurace Hybernia o aktuální situaci na trhu práce v gastronomii. Rozhovor s ním mě přivedl k zamyšlení nad současným stavem trhu práce v ČR. Pokud přihlédneme k Obecné ekonomické teorii (OET), chovají se trhy velmi rigidně ke změně podmínek v ekonomice. Řečeno jednoduše, lidé reagují velmi negativně na jakékoliv plošné snižování mezd (i kdyby byly mzdy sníženy všem pracovníkům stejně). Pokud chce firma ušetřit mzdové náklady, musí jít cestou propouštění zaměstnanců a zachování mezd zbytku. Tím vlastně dojde ke snížení pracovního kapitálu ve firmě a roste tlak na zvyšování produktivity práce. Z mikroekonomického pohledu vypadá vše[…]