Když člověk otevře tisk nebo internetové portály, neustále jsou mu podstrkovány všemožné spotřebitelské úvěry, půjčky a další finanční produkty, které nutí obyvatelstvo k zadlužování. Kam se ale tyto peníze v ekonomice ztratí? Česká republika bude v letošním roce opět stagnovat. Tímto čtvrtletím se završí druhý rok recese české ekonomiky. Jaké jsou její příčiny a jak dlouho ještě potrvá? Jde o běžný ekonomický cyklus nebo jsme již překročili práh udržitelnosti? Podle Českého statistického úřadu bude ČR stagnovat i ve druhém pololetí 2013. Ve druhém čtvrtletí byl pokles ekonomiky meziročně 1,3%. Co je ovšem problém jsou soukromé investice. Český statistický úřad uvádí v dokumentu Vývoj ekonomiky České republiky v první polovině roku 2013 toto: Podle Českého statistického úřadu české ekonomice chybějí investice. Meziroční propad tvorby hrubého[…]