Když člověk otevře tisk nebo internetové portály, neustále jsou mu podstrkovány všemožné spotřebitelské úvěry, půjčky a další finanční produkty, které nutí obyvatelstvo k zadlužování. Kam se ale tyto peníze v ekonomice ztratí? Česká republika bude v letošním roce opět stagnovat. Tímto čtvrtletím se završí druhý rok recese české ekonomiky. Jaké jsou její příčiny a jak dlouho ještě potrvá? Jde o běžný ekonomický cyklus nebo jsme již překročili práh udržitelnosti?

Podle Českého statistického úřadu bude ČR stagnovat i ve druhém pololetí 2013. Ve druhém čtvrtletí byl pokles ekonomiky meziročně 1,3%. Co je ovšem problém jsou soukromé investice. Český statistický úřad uvádí v dokumentu Vývoj ekonomiky České republiky v první polovině roku 2013 toto:

Podle Českého statistického úřadu české ekonomice chybějí investice. Meziroční propad tvorby hrubého fixního kapitálu ve 2. čtvrtletí 2013 o 6,2 % byl nejhlubší za poslední dva roky, odkdy investice setrvale klesají. Výrazný byl i úbytek zásob, který vedl ke snížení tvorby hrubého kapitálu o 12,6 %. Tato skutečnost nenavozuje signály brzkého ekonomického oživení, protože firmy zřejmě nejsou přesvědčeny o posilování poptávky.

Česká levice chce problém „konstruktivně“ vyřešit tak, že zvýší zdanění firem, což ve výsledku bude mít naprosto opačný efekt. Paradoxně tak českou poptávku netáhne domácí spotřeba ale nárůst zahraničního obchodu. Pojďme se podívat na vývoj spotřebitelských cen a deflátoru HDP. Z grafu níže vidíme, že meziroční růst CPI se pohybuje pod hranicí 3%. V grafu č. 12 vidíme, že nejvíce rostou náklady na základní potraviny, zatímco výdaje na dopravu klesají. Grafy č. 13 a 14 neukazují žádný lichotivý vývoj. Tvorba hrubého kapitálu se pohybuje na nulové lince, stejně jako HDP a výdaje na konečnou spotřebu.

Inflace v ČR

Ekonomika se tak dostává do zóny deflační spirály, kterou si prošlo Japonsko na konci minulého století. Ukazuje se, jak nebezpečná může být nízká míra inflace až lehká deflace. Nízká inflace způsobuje pokles reálných mezd obyvatel a tím omezuje jejich kupní sílu. S poklesem spotřebitelské poptávky klesá investiční aktivita firem a způsobuje nedostatečné soukromé investice. Řešení situace je možné pomocí monetární expanze, která je ČNB v omezené míře uplatňována. Další cestou je pak snížení daňového zatížení a vytvořit v Čechách model USA, který by mohl při správném nastavení velmi dobře fungovat. Na sociální stát typu severských zemí jako Švédsko, Norsko či Dánsko nemáme v současné době prostředky ani hospodářské klima. Pokud bude chtít budoucí vláda budovat sociální stát, zvyšovat daně a minimální mzdy, povede to pouze k přidušení ekonomiky a další recesi.