Trading se řídí obecnými pravidly, která se nemění. Lidská přirozenost, i přes neustálou snahu o dokonalost, bude vždy obsahovat iracionální element, který nás tak odlišuje od strojů. Je to právě ta lidskost, která způsobuje neefektivitu trhů. Larry Williams vysvětluje ve své knize Long term secrets to short term trading základní velmi jednoduché přístupy a nápady, které mohou být profitabilní. Na obrázku vidíme vývoj indexu S&P 500 v době, kdy se teprve začínalo rozvíjet internetové obchodování. Vývoj S&P 500 v letech 1979-1981 Na grafu jsou zřetelně vidět oblasti kanálů, dvojitá dna a vrcholy, trendy a další dobře známé situace z moderního obchodního světa. Změnil se tedy od té doby trading? Ale samozřejmě, obchodované objemy a počty kontraktů jsou nekolikanásobně vyšší, moderní nástroje umožňují obchodovat[…]