Když člověk otevře tisk nebo internetové portály, neustále jsou mu podstrkovány všemožné spotřebitelské úvěry, půjčky a další finanční produkty, které nutí obyvatelstvo k zadlužování. Kam se ale tyto peníze v ekonomice ztratí? Česká republika bude v letošním roce opět stagnovat. Tímto čtvrtletím se završí druhý rok recese české ekonomiky. Jaké jsou její příčiny a jak dlouho ještě potrvá? Jde o běžný ekonomický cyklus nebo jsme již překročili práh udržitelnosti? Podle Českého statistického úřadu bude ČR stagnovat i ve druhém pololetí 2013. Ve druhém čtvrtletí byl pokles ekonomiky meziročně 1,3%. Co je ovšem problém jsou soukromé investice. Český statistický úřad uvádí v dokumentu Vývoj ekonomiky České republiky v první polovině roku 2013 toto: Podle Českého statistického úřadu české ekonomice chybějí investice. Meziroční propad tvorby hrubého[…]

Když se podívám na aktuální předvolební situaci, nestačím se divit na množstvím negativních kampaní, které se rozběhly. Místo toho, aby strany propagovaly svůj volební program, propagují spíše neschopnost ostatních konkurentů. Ukazuje se opět mentalita českého národa, aneb vyberte toho nejlepšího z nejhorších. Nemůžeme se divit, že jsme vnímáni jako národ neustálých negativistů a pesimistů. Pokud budeme očerňovat druhé, neposuneme naši společnost dále. Situace před volbami jako by z oka vypadla předvolební situaci před dvěma lety. Sociální demokraté velmi silní v závěsu komunisté s jednou (doufejme) pravicovou stranou. Pokud půjde vše jako „obvykle“, vytáhne pravice ještě svou největší předvolební špínu během příštích dvou týdnů. Preference levice díky tomu opět klesnou a lidé budou úprkem přebíhat k pravicovým stranám. Jaké jsou ale[…]

V posledních letech velmi často slýchávám o vysoké nezaměstnanosti, narůstající neochotě lidí pracovat, růstu nezaměstnanosti mladých a podobných problémech. Ve středu jsem měl možnost pobavit se s majitelem restaurace Hybernia o aktuální situaci na trhu práce v gastronomii. Rozhovor s ním mě přivedl k zamyšlení nad současným stavem trhu práce v ČR. Pokud přihlédneme k Obecné ekonomické teorii (OET), chovají se trhy velmi rigidně ke změně podmínek v ekonomice. Řečeno jednoduše, lidé reagují velmi negativně na jakékoliv plošné snižování mezd (i kdyby byly mzdy sníženy všem pracovníkům stejně). Pokud chce firma ušetřit mzdové náklady, musí jít cestou propouštění zaměstnanců a zachování mezd zbytku. Tím vlastně dojde ke snížení pracovního kapitálu ve firmě a roste tlak na zvyšování produktivity práce. Z mikroekonomického pohledu vypadá vše[…]